Scandal in Greek Administration: over 64% of the public sector doesn't know how to send emails

English -  According to data released by Greek newspaper “Ta Nea”, public sector employees are computer illiterate. In fact, more than half (64%) admitted that they don’t know how to send emails, so they prefer to deal with handwritten documents.

Furthermore, only 25% of public servants can speak English, while a mere 5.3% speak French and 3.3% German.

After the data was released, Greek Minister of Administrative Reform and E-Governance Kyriakos Mitsotakis stated that these numbers are not satisfying and that the “profile” of Greek public sector employees does not meet the needs of the people or the sector. Mitsotakis is planning to reform the public sector and make it more efficient.

Shqip - Greqi, Skandal: 64 përqind e administratës Greke nuk di të dëgojë një email

Sipas gazetës greke "Ta Nea", shumica e punonjësësve të sektorit publik në Greqi nuk dinë të përdorin kompjuterin. Në fakt, në këtë studim, rreth 64% e administratës greke pranonte se nuk dinte të dërgonte një email, duke preferuar më shumë dokumentet e shkruara me dorë.

Për më tepër, vetëm 25% e administratës shtetërore greke dinte të fliste anglisht, 5.3% flasin frengjisht dhe 3.3% gjermanisht.

Pas bërjes publike të këtyre të dhënave, ministri i Reformës Administrative dhe E-Qeverisjes, Kiriakos Micotakis, deklaroi se këto shifra nuk janë të kënaqshme dhe se administrata publike e Greqisë nuk i përmbush nevojat e sektorit apo të publikut. Micotakis po planifikon të reformojë sektorin publik dhe ta bëjë më eficient atë.
- Oculus News

Scandal in Greek Administration: over 64% of the public sector doesn't know how to send emails Scandal in Greek Administration: over 64% of the public sector doesn't know how to send emails Sunday, August 24, 2014 Rating: 5
Powered by Blogger.