The salaries of ex-Jugoslav republics leaders

English - All the leaders of the countries that were once under the former Yugoslavia, have a minimum monthly salary over 1,000 euros per month. At least financially nobody falls below this amount. 

The Prime with the lowest salary in the area of states emerging from the former Yugoslavia, turns out to be the Prime Minister of Serbia, Aleksandar Vucic. He receives a monthly payment of no more than 1,070 euros. President of the Serbian state, Tomislav Nikolic also receives a modest salary in the amount of 1,270 euros. 

 Prime Minister of Bosnia and Herzegovina Vjekoslav Bevanda receives a salary similar to that of the head of the Serbian government, 1,700 euros per month.

Bosnian President Bakir Izetbegovic, has a satisfactory salary: 3.180 euros per month. Croatian Prime Minister Zoran Milanovic gets 2,700 euros per month, while the president of the Croatian state gets 3,300 euros per month.

Prime Minister of Slovenia, Alenka Bratusek receives a salary of 4,700 euros per month, the president of the Croatian state gets 2,700 euros a month job.

Meanwhile, Prime Minister of Macedonia, Nikola Gruevski, receives a salary of 1,300 euros per month, the president Gjorce Ivanov is paid 1,500 euros a month.

Montenegro's Prime Minister Zip o also gets only 1,300 euros a month, the president of the republic, Filip Vujanovic gets 1,650 euros per month. 

Shqip - Të gjithë liderët e shteteve që dikur kanë qenë nën ish-Jugosllavi, e kanë pagën mujore minimalisht mbi 1.000 euro në muaj. Së paku nga ana financiare askush nuk bie nën këtë shumë. 

Kryeministri me pagën më të ulët në hapësirën e shteteve të dala nga ish-Jugosllavia, rezulton të jetë kryeministri i Serbisë, Aleksandër Vuçiç. Ai merr në muaj një pagë jo më të madhe se 1.070 euro në muaj.

Presidenti i shtetit serb, Tomislav Nikoliç merr një pagë po ashtu modeste për një kryetar shteti, në shumën e 1.270 eurove.

 Kryeministri i Bosnje Herzegovinës, Vjekoslav Bevanda merr një pagë të ngjashme me atë të kreut të qeverisë së Serbisë, pra 1.700 euro në muaj.

Presidenti boshnjak, Bakir Izetbegoviç, ka një pagë të kënaqshme, prej 3.180 eurosh në muaj. Kryeministri i Kroacisë, Zoran Milanoviç merr për një muaj 2.700 euro, ndërsa presidenti i shtetit kroat merr 3.300 euro në muaj.

Kryeministrja e Sllovenisë, Alenka Bratusek merr një pagë prej 4.700 eurosh në muaj, e presidenti i shtetit kroat merr 2.700 euro në një muaj punë. Ndërkaq, kryeministri i Maqedonisë, Nikola Gruevski, merr pagën prej 1.300 eurosh në muaj, e presidenti Gjorce Ivanov paguhet me 1.500 euro në muaj.

Kryeministri i Malit të Zi  po ashtu merr vetëm 1.300 euro në një muaj, e presidenti i kësaj republike, Filip Vujanovic merr 1.650 euro në një muaj punë.
- Oculus News

The salaries of ex-Jugoslav republics leaders The salaries of ex-Jugoslav republics leaders Tuesday, August 26, 2014 Rating: 5
Powered by Blogger.