Tirana soon with a monument dedicated to communism victims

English
 Soon, Tirana will have a monument dedicated to the victims of communism.

For this purpose, the Municipality of Tirana has announced the competition for the realization of the monument dedicated to the victims of communism. 

In the first stage of this competition will be selected the best bocetit work, praising the work of art as well as visual impact in relation to the evidence of this phenomenon that has unmasked for several decades the reality and history of the Albanian society.

According to the announcement of the Municipality of Tirana, the artists must submit the bocetin, along with their professional CV. Bocetit Deadline subbmition extends to 3 months from today's date. While boceti should be no smaller than 25 cm and not larger than 50 cm (variable content).

All artists participating in the competition must submit bocetin for "monument to victims of communism", to the Directorate of Art and Culture.
Shqip
Tirana soon with a monument dedicated to communism victims
Së shpejti, Tirana do të ketë monumentin kushtuar viktimave të komunizmit.

Për këtë qëllim, Bashkia e Tiranës ka shpallur konkursin për realizimin e monumentit kushtuar viktimave të komunizmit.

Në fazën e parë të këtij konkursi do të përzgjidhet punimi i bocetit më të mirë, duke vlerësuar punën artistike si dhe impaktin visual në raport me evidentimin e këtij fenomeni që damkosi për disa dekada me radhë realitetin dhe historinë e shoqërisë shqiptare.

Sipas njoftimit të bashkisë së Tiranës, artistët pjesëmarrës duhet të paraqesin bocetin, së bashku me CV e tyre profesionale. Afati i dorëzimit të bocetit është 3 muaj nga data e sotme. Ndërsa boceti duhet të jetë jo më i vogël se 25 cm dhe jo më i madh se 50 cm (material variabël).

Të gjithë artistët pjesëmarrës në konkurrim duhet të paraqesin bocetin për “Monumenti për viktimat e komunizmit”, pranë drejtorisë së Artit dhe Kulturës në Bashkinë e Tiranës.
- Oculus News

Tirana soon with a monument dedicated to communism victims Tirana soon with a monument dedicated to communism victims Sunday, August 24, 2014 Rating: 5
Powered by Blogger.