Soon Adventure Tourism in Albanian Region

 USAID Representative in Albania, Marcus Johnson, had a meeting with International Tourism Agencies and International Media representatives in the framework of the Adventure Tour in the Balkans. 

In cooperation with the Deputy head of the Mission, Henry Jardine they are officially opening Adventure Week in Albania, that aims the establishing of the Adventures Tourism in Albania. Adventure Week is a 9-day activity in the form of a tourney along Kosovo, Albania and Macedonia.

This kind of tourism supports the economic development in rural zones. The tourist doesn't pay only to see the country, but spends also in hotels, restaurants and in all the businesses of the places visited.

This will be the purpose of this 9-day tour which will proceed through Albania.

Shqip - Përfaqësuesi i USAID-it në Shqipëri, Marcus Johnson, takon përfaqësues të kompanive të huaja të udhëtimit të aventurës si dhe mediave të huaja. Së bashku me Zëvendës Shefin e Misionit, Henry Jardine, ata po hapin zyrtarisht Javën e Aventurës (Adventure Week) në Shqipëri, e cila synon ngritjen e industrisë së turizmit të aventurës në Shqipëri. AdventureWeek është një aktivitet në forme turneu-9 ditor nëpër Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri.

Turizmi mbështet zhvillimin ekonomik në zonat rurale. Turisti nuk shpenzon vetëm për të parë vendin, por ai mbështet gjithashtu hotelet, restorantet, bizneset dhe prodhimet e vendit që viziton.

Ky do të jetë dhe qëllimi i këtij turi 9-ditor që do të zhvillohet nëpër Shqipëri.
- Oculus News

Soon Adventure Tourism in Albanian Region Soon Adventure Tourism in Albanian Region Friday, August 29, 2014 Rating: 5
Loading...
Powered by Blogger.