Use of Antibiotics in Childhood Linked to Diabetes: new study suggests


English
Use of Antibiotics in Childhood Linked to Diabetes: new study suggests

The research — led by Laura M. Cox, of the NYU Langone Medical Center in New York — is the latest to suggest antibiotics could alter the natural balance of good and bacteria in the intestinal system in ways that may make some individuals more prone to disease.


The latest findings, published in the journal Cell, follow research reported last year that antibiotic use within the first year of life boost the risk for eczema by 40 percent and that infants given such drugs are far more likely to develop asthma later in life, Medical News Today reports.

In the latest study, Cox and her colleagues found that mice given antibiotics early in life had altered gut bacteria, which reprogrammed their metabolism and made them more prone to weight gain.

"This showed that mice are more metabolically vulnerable if they get antibiotics earlier in life," said Cox.

In addition to weight gain, the mice also had high levels of fasting insulin and gene alterations linked to liver regeneration and detoxification. These effects, the researchers say, are normally found in obese patients with metabolic disorders, such as diabetes.
Shqip


Një studim i ri sugjeron që përdorimi i antibiotikëve në moshë të hershme mund të çojë në ndryshime të vazhdueshme të aparatit tretës, duke rritur kështu riskun e zhvillimit të diabetit dhe obezitetit.

Studimi, i udhëhequr nga Laura M. Cox (LYU Langone Medical Center - New York), thekson se antibiotikët mund të ndryshojnë ekujlibrin natyrorë të bakterieve të mira në sistemin e aparatit tretës në një mënyrë që bën individët më të prirur nda sëmundjeve.

Studimet e fundit të publikuara në Journal Cell, theksojnë që antibiotikët e përdorura që në vitet e para të fëmijërisë e rrisin me 40% tek fëmijët mundësinë e zhvillimit të asmës, raporton Medical News Today.

Autorët e studimit u dhanë minjve antibiotik në stadet e para të jetës, gjë që bëri të riprogramohet metabolizmi i tyre dhe bëri që të jenë të prirur të shtojnë peshë.

"Kjo tregoi që minjtë janë më vulnerabël metabolikisht nëse marrin antibiotik në stadet e para të jetës," thotë Cox.

Përveç shtimit në peshë, minjtë kishin gjithashtu nivele të larta të insulinës së varfër dhe ndryshime në gjenet që lidhen me rigjenerimin e mëlçisë dhe çhelmimin.
- Oculus News
Use of Antibiotics in Childhood Linked to Diabetes: new study suggests Use of Antibiotics in Childhood Linked to Diabetes: new study suggests Saturday, August 16, 2014 Rating: 5
Powered by Blogger.