ISIS uses tunnels built by Saddam in wich Baghdad may be an easy target, Croatian paper pretends


English
 ISIS fighters in Iraq are using a network of tunnels built by Yugoslav Army engineers during the reign of Saddam Hussein, Croatian Jutarnji List reports. The tunnels allegedly can also be used to attack the capital Baghdad, one of the goals the Sunni Islamist group has set for itself.


These tunnels allededly stretching from Ambar province to Baghdad.

The paper writes that Saddam asked Yugoslav Army in 1975 to help him tp build a network of underground tunnels and facilities. Next year they began the Project 77, that included command bunkers in Baghdad and auxiliary facilities in Tikruk, Fallujah, Kuth and Barsa.

The Croatian newspaper adds that an additional problem with the Yougoslav build infrastructure is that its schemes were kept secret by a small group of advisors near to dictator, and the current Government is not entirely sure how big the network is and what it is fully capable of.
Shqip
ISIS uses tunnels built by Saddam in wich Baghdad may be an easy target, Croatian paper pretends
Luftëtarët i ISIS në Irak po përdorin një rrjet tunelesh të ndërtuara nga inxhinierët e ushtrisë jugosllave gjatë regjimit të diktatorit Sadam Hysen, shkruan gazeta kroate Jutarnji List. Pretendohet se tunelet mund të përdoren për të sulmuar Bagdadin, i cili është edhe një nga synimet e islamikëve suni.

Mendohet se tunelet shtrihen nga provinca Ambar e deri në Baghdad.

Gazeta shkruan që Sadami i ka kërkuar jugosllavëve në vitin 1975 që t'i ndihmonte të ndërtonin një rrjet nëntokësor tunelesh. Vitin tjetër filloi të ndërtohej projekti 77, që përfshinte bunkerë komandimi në Bagdad dhe ndihmës bunkerë në Tikruk, Halluja, Kurth dhe Barsa.

Gazeta kroate shton që një problem tjetër me ndërtimin e këtyre tuneleve është se ndërtimi i tyre është mbajtur sekret nga një grup i vogël pranë diktatorit, dhe se qeveria aktuale nuk është e sigurtë se sa i madh është ky rrjet dhe se deri ku shtrihet.
- Oculus News

ISIS uses tunnels built by Saddam in wich Baghdad may be an easy target, Croatian paper pretends ISIS uses tunnels built by Saddam in wich Baghdad may be an easy target, Croatian paper pretends Friday, August 22, 2014 Rating: 5
Powered by Blogger.