Bank Theft, IMF: Serious Incident, the board should face the law

"The scandal of the theft of 713 million leks from the Bank of Albania is a serious incident," This is what the Permanent Representative of IMF in Tirana, Jens Reinke, said in his first outlet for the media in Albania. IMF mission is currently in Tirana for assisting and auditing economic and fiscal issues.


In his speech Reinke notes that the investigation should be the one who will determine the responsibilities, by stressing that if the Board of Bank of Albania is implication the in theft, this theft should be treated in accordance with the law.

"This is a serious incident: It is important to allow the current investigation do their job. When the facts are known and always, if there is implication for the Bank of Albania, its executives and board - is an Albanian issue authorities to treat the theft in full accordance with the law," Reinke said.
Shqip - “Skandali i vjedhjes së 713 milionë lekëve në Bankën e Shqipërisë është një incident i rëndë” Kështu e ka cilësuar përfaqësuesi i ri i Përhershëm i FMN-së në Tiranë, Jens Reinke, në një dalje të tij të parë për mediat në Shqipëri  ka folur për revistën “Monitor” lidhur me vizitën që misioni i FMN-së po zhvillon aktualisht në Tiranë.

Në fjalën e tij Reinke thekson se duhet të jetë hetimi ai që do të përcaktojë përgjegjësit, ndërsa shprehet se në rast të implikimit të Bordit drejtues të BSH në vjedhje, i takon autoriteteve shqiptare për ta trajtuar në përputhje me ligjin.

“Ky është një incident i rëndë: Është e rëndësishme që të lejohet që hetimet aktuale të bëjnë punën e tyre. Kur faktet të jenë të njohura dhe gjithnjë nëse ka implikime për Bankën e Shqipërisë, drejtuesit e saj dhe bordin – është çështje e autoriteteve shqiptare që ta trajtojnë në zbatim të plotë të ligjit.” tha Reinke.
- Oculus News

Bank Theft, IMF: Serious Incident, the board should face the law Bank Theft, IMF: Serious Incident, the board should face the law Friday, August 29, 2014 Rating: 5
Powered by Blogger.